องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
description แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 458
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 3 การนำแผนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 470
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 447
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 454
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
insert_drive_file แผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 441
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน