messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียด : นเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง และยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้ เป็นตัวสื่อกลาง
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน