องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
photo การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน สมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
photo การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file กิจกรรม จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึก กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา บ้านนาสีนวล ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านทุ่ง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสง่า ม.4 เส้นหน้าบ้าน น.ส.บัวใส.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า ม.4 (เวียงชัย).pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม.2 (นางนิต) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 เส้นข้างวัดสามีคคีฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลาประชาคม ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการและเกณฑ์การจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศราคากลางขยายเขตน้ำประปา บ้านทรายทอง หมู่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยดงผาลาด2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
61 - 77 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน