องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder ประกาศ / คำสั่ง
photo ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกากศผลการนับคะแนน กรณีแทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.อบต.หนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตที่ 1กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต.หนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 453
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร (ผ.ถ.6/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน (ส.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน (ผ.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ประกาศหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตที่ 1- เขตที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
photo ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน