messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [7 เมษายน 2564]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตืงานของบุคลากร "การบันทึกบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2564 [7 เมษายน 2564]
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [30 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 [25 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประกาศเจตนารมย์สร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ทุุจริต [15 มีนาคม 2564]
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานโดยไม่ทุจริต ในการประชุมพนักงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 [15 มีนาคม 2564]
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสง่า วันที่ 12 มีนาคม 2564 [12 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 [17 ธันวาคม 2563]
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [15 ธันวาคม 2563]
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร [15 ธันวาคม 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 51 - 60 (ทั้งหมด 86 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน